Kancelaria Radcy Prawnego
Tomasza Jarosza


Profesjonalna Obsługa Przesiębiorców
   W ramach naszej oferty proponujemy Państwu kompleksową obsługę prawną obejmującą, między
innymi, następujące czynności:

- opiekę nad prawami majątkowymi Zleceniodawcy;
- dochodzenie roszczeń;
- udzielanie porad i konsultacji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
- obsługa w zakresie zamówień publicznych;
- sporządzanie projektów pism i opinii prawnych;
- występowanie przed sądami, występowanie przed urzędami oraz wszelkimi innymi instytucjami,
przed którymi prawo umożliwia zastępstwo prawne w osobie radcy prawnego;
- prowadzenie szkoleń mających na celu podniesienie wiedzy prawnej osób szkolonych;
- uzyskiwanie dofinansowania ze środków unii europejskiej.

Nasze usługi prowadzimy w zależności od potrzeb, w siedzibie naszego klienta lub w kancelarii,
udzielając również porad prawnych za pośrednictwem telefonu i internetu. Jednocześnie proponujemy
ocenę aktów prawnych, umów oraz ich tworzenie za pomocą poczty elektronicznej.

Zapewniamy kontakt z klientami w języku niemieckim oraz angielskim.

Pomagamy również w możliwie najszybszym uzyskiwaniu nakazów zapłaty w sądach, oraz wszelkich
pozwoleń i wpisów np. w Krajowym Rejestrze Sądowym czy też w Księgach Wieczystych.

Nasze działania obejmują szereg działań windykacyjnych mających na celu uzyskanie należności od
dłużnika.